Aktualności

Zespół Ekspercki w projekcie „Wspólny plan” – rekrutacja

Poszukujemy do współpracy 2 specjalistów/stki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim w projekcie „Wspólny plan” nr POWR.02.19.00-00-KP20/18 – 2 umowy cywilnoprawne.

Oczekiwania:

● ukończone studia wyższe na kierunku związanym z tematyką planowania przestrzennego lub posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej

● udział w opracowaniu dokumentów planistycznych pełniąc funkcję projektanta lub projektanta prowadzącego lub projektanta branżowego przy minimum 3 dokumentach dotyczących zmiany lub przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy;

● doświadczenie w kontaktach z samorządami;

● doświadczenie zawodowe co najmniej trzyletnie w obszarze planowania przestrzennego;

● doświadczenie w zakresie korzystania z rozwiązań GIS;

● mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;

● gotowość do wyjazdów;

● nastawienie na łączenie idei zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym;

● umiejętność nawiązywania kontaktów i wysokie umiejętności interpersonalne

Więcej informacji o procesie znajduje się na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl