Aktualności

Rekrutacja: Project Manager – Program Energia, Klimat, Środowisko

WiseEuropa poszukuje zaangażowanej osoby z doświadczeniem zarządczym, zainteresowanej współtworzeniem ram niskoemisyjnego rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

Oczekiwania:

 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • Doświadczenie w kierowaniu realizacją projektów krajowych na rzecz sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych w obszarze polityki społeczno-gospodarczej,
 • Doświadczenie w przygotowywaniu ofert i znajomość krajowych źródeł finansowania projektów w obszarze polityki społeczno-gospodarczej,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi złożonymi z pracowników organizacji i zewnętrznych partnerów,
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej,
 • Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (warunek konieczny),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny),
 • Mile widziana znajomość innych języków obcych.

 

Opis stanowiska:

 • koordynacja krajowych i międzynarodowych projektów w zakresie niskoemisyjnego rozwoju w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej,
 • współpraca z zespołem analitycznym WiseEuropa oraz zaangażowanie w procesy organizacyjno-projektowe,
 • współpraca z zespołami ds. komunikacji i PR, ds. rozwoju oraz ds. administracyjno-finansowych,
 • koordynacja procesu raportowania postępu projektów,
 • bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji finansujących,
 • działania rozwojowe na rzecz kontynuacji działań w obszarze objętym projektami po ich zakończeniu.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Współpracę z analitykami o ugruntowanej pozycji w polskim i europejskim środowisku eksperckim,
 • Realizację projektów dla czołowych instytucji krajowych oraz europejskich,
 • Pracę w zaangażowanym zespole, złożonym z nastawionych na współpracę osób o otwartych umysłach.

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: rekrutacja@wise-europa.eu do 15 września 2021 r. W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska. Informujemy, że przegląd złożonych ofert będziemy prowadzić na bieżąco i zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.