Aktualności

Projekt “Closing gaps in the passenger policy framework”

Fundacja WiseEuropa była jednym z partnerów w projekcie “Closing gaps in the passenger policy framework”, który trwał od października 2020 r. do czerwca 2023 r. Dotyczył on polityk i praktyk transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Litwy, Polski, Rumunii i Węgier. Poniżej przedstawiamy niektóre z wyników projektu.
Narzędzie Transport Emissions Disaggregation Tool (TEDiT)

Polityki transportowe w krajach docelowych zostały kompleksowo zmapowane za pomocą narzędzia TEDiT, które obrazuje wpływ czynników takich jak transport kolejowy i samochodowy czy emisje wytwarzane przez autobusy na całkowity poziom emisji z transportu pasażerskiego. Narzędzie to ponadto identyfikuje środki, które mogą zmniejszyć te emisje, jednocześnie zwiększając dostęp do opcji niskoemisyjnych.

 
Przekrojowe dokumenty

Powiązania z innymi obszarami polityki i wspólne korzyści, które mogłyby pomóc w transformacji w kierunku zeroemisyjnego transportu pasażerskiego, zostały przeanalizowane w serii dokumentów koncentrujących się na przekrojowych tematach związanych z transportem:

 

Aby zapewnić jak najbardziej adekwatne wyniki, projekt był przeprowadzony przy dużym zaangażowaniu lokalnych decydentów, dostawców usług oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i przemysłu.

O projekcie

Polityki regulujące emisje z transportu pasażerskiego na Węgrzech, Litwie, w Polsce i Rumunii są nieefektywne ze względu na liczne luki i nakładanie się przepisów. Związane z tym koszty środowiskowe i zdrowotne również nie zostały w pełni uwzględnione, a rozwiązania, które mogłyby zmniejszyć emisje i poprawić jakość życia, nie są konsekwentnie promowane. Powiązania z innymi sektorami, takimi jak planowanie przestrzenne, cyfryzacja czy zatrudnienie, nie znajdują odzwierciedlenia w ramach polityki. Projekt „Beyond best practices in the transport sector” miał na celu dostarczenie rekomendacji, jak zapełnić te luki, wykorzystując przykłady najlepszych praktyk z innych krajów, regionów i miast.

Wśród partnerów znaleźli się również: 2celsius (Rumunia), DV Centras (Litwa) i Clean Air Action Group (Węgry). Projekt „Closing the gaps in the passenger transport policy framework” jest wspierany przez European Climate Initiative (EUKI).