Komentarze

Komentarz: Kryzys przywództwa na GPW

Trudno przecenić rolę, jaką na polskim rynku kapitałowym pełni Giełda Papierów Wartościowych. Silne przywództwo GPW S.A. przez lata było i nadal mogłoby być cennym wsparciem dla rozwoju naszego rynku. Niestety, co najmniej od grudnia 2015 roku mamy wyraźny kryzys przywództwa.

Ostatnio zjawisko to uległo nasileniu, a ostatnie wydarzenia prowadzące do pozostawienia wakatu na stanowisku prezesa giełdy – są jego smutną kulminacją. Obok trzeciej w ciągu półtora roku zmiany osoby stojącej na czele zarządu (oraz wiceprezesów, jak ostatnio Pawła Dziekańskiego), niepokój budzi także jeszcze częstsza rotacja na stanowisku szefa rady nadzorczej, a także odejścia poszczególnych jej członków, jak choćby dobrze przyjmowanego przez rynek przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Kluczowym problemem nie jest przy tym sytuacja w samej spółce, która rękami tych czy innych osób da sobie na krótką metę radę, lecz brak głosu prezesa giełdy w dyskusjach decydujących o przyszłości całego rynku. Warto wymienić tu choćby trwające prace nad Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  Programem Budowy Kapitału, reformą KNF czy – w Brukseli – Unią Rynków Kapitałowych. Palące problemy, opisywane przez nas w raporcie Wiatr w Żagle także domagają się rozwiązania. Czekają między innymi:

  • uporządkowanie sytuacji w spółkach Skarbu Państwa,
  • wzmocnienie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych,
  • obniżenie opłat pobieranych przez pośredników w inwestycjach.

W kadrowym zamieszaniu cieszyć może jedno. W uzasadnieniu odwołania prezes Małgorzaty Zalewskiej pojawiła się kwestia braku długoterminowej strategii dla giełdy i rynku kapitałowego. Jeżeli Ministerstwo Rozwoju oraz rada giełdy rzeczywiście uważa powstanie takiej strategii za rzecz priorytetową, byłby to krok we właściwą stronę, każący patrzeć z większym optymizmem w przyszłość. Powstanie takiego dokumentu otwiera bowiem listę rekomendacji naszego raportu i wydaje się nam być warunkiem koniecznym powodzenia większości postulowanych zmian.

Maciej Bitner, Główny Ekonomista WiseEuropa

Zobacz także raport WiseEuropa „Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego”