Komentarze

Ropa i węgiel napędzają dalszy wzrost cen energii

Ropa naftowa najdroższa od przeszło dwóch lat. Dynamika wzrostu cen węgla hamuje. Brak istotnych zmian w cenach pozostałych nośników energii.

Ceny energii rosną od czterech miesięcy. W listopadzie odnotowano podwyżkę o 1,2% miesiąc do miesiąca, czyli o 0,7 p.p. wyższą niż w październiku. W porównaniu do listopada zeszłego roku konsumenci musieli zapłacić za energię o 3,3% więcej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach wzrost cen napędzany był przede wszystkim zmianami cen węgla oraz paliw transportowych. Pozostałe nośniki (energia elektryczna, gaz, energia cieplna) cechują się relatywną stabilnością cen.

Największa zmiana cen zaobserwowana została w przypadku paliw i smarów transportowych – w listopadzie były one średnio o 2,9% droższe niż w poprzedzającym miesiącu.  Przyczyny można szukać w rosnących cenach ropy naftowej. Cena baryłki ropy na światowym rynku wzrosła o 9,1% osiągając najwyższy poziom od ponad 2 lat (średnio 62,7 USD). Mimo, że na listopadowym szczycie państwa OPEC i Rosja postanowiły przedłużyć ograniczenia w wydobyciu ropy naftowej do końca 2018 roku, przewidywany jest spadek cen ropy w nadchodzącym roku ze względu na dużą elastyczność podażową Stanów Zjednoczonych.

Po wrześniowych i październikowych znacznych podwyżkach cen paliw opałowych, w listopadzie dynamika wzrostu ceny węgla nieco wyhamowała. Jego cena była średnio o 1,2% wyższa niż w październiku i o prawie 10% wyższa niż w ubiegłym roku. Drożejący węgiel nie przełoży się jednak znacząco na ceny innych nośników energii – prezes URE nie przychylił się do wniosków spółek energetycznych o kilkuprocentowe wzrosty taryf dla energii elektrycznej, wyrażając zgodę jedynie na podwyżkę rzędu 0,5%.

W listopadzie nieznacznie podrożał gaz oraz energia cieplna – ich ceny wzrosły odpowiednio o 0,2% i 0,1%. Cena energii elektrycznej nie uległa zmianom od początku roku.

Ceny konsumpcyjne w ujęciu rok do roku wzrosły o 2%, za co częściowo odpowiadają zmiany cen energii – ich wkład w inflację wyniósł w listopadzie 0,43 p.p.

Ceny energii wzrosły również w Unii Europejskiej – średnio o 1,4% miesiąc do miesiąca. Spośród większych gospodarek UE największej podwyżki doświadczyli mieszkańcy Francji (+1,6%), a najmniejszej mieszkańcy Włoch (+0,7%).

W ujęciu rok do roku wzrost cen największy był również we Francji (+5,3%), najmniejszy zaś w Polsce (+3,3%).

Pobierz Monitor Cen Energii – listopad 2017

***

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.