Aktualności

UE-Azja Centralna: WiseEuropa w europejskim projekcie SEnECA w ramach Horyzont 2020

Wzmocnienie stosunków między Unią Europejską i Azją Centralną to najważniejszy cel projektu SEnECA. WiseEuropa jest członkiem konsorcjum realizującego przedsięwzięcie.

Rezultatem projektu będzie utworzenie sieci badawczej SEnECA łączącej naukowców, decydentów i zainteresowanych interesariuszy z Europy i Azji Środkowej. Opracowana zostanie również wspólna agenda SEnECA na rzecz przyszłej współpracy naukowej i kształtowania polityki UE wobec Azji Środkowej.

Członkami konsorcjum realizującego projekt jest 12 ośrodków analitycznych, uniwersytetów i organizacji pozarządowych z Europy i Azji Środkowej. W ciągu dwóch lat utworzona zostanie baza badawcza SEnECA, stanowiąca podstawę do rekomendowania priorytetów i nowych form współpracy naukowej.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.seneca-eu.net/

Dowiedz się więcej o WiseEuropa i Horyzont2020