Aktualności

Spotkanie EU-Mexico Think-Tank Dialogue  o współczesnych wyzwaniach dla demokracji

Pierwsza sesja EU-Mexico Think-Tank Dialogue pt. „Współczesne wyzwania dla demokracji Ameryki Łacińskiej i Unii Europejskiej” odbyła się 14 października w Delegaturze Unii Europejskiej w Meksyku, gdzie zgromadzili się przedstawicieli społeczności think-tanków reprezentujących zarówno Europę, jak i Amerykę Łacińską.

W panelu dyskusyjnym „Odzyskiwanie legitymacji i zaufania obywateli: droga do demokracji” Wojciech Białożyt, dyrektor zarządzający WiseEuropa, mówił o zastosowaniu nowych technologii w celu poprawy relacji między obywatelami i rządami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rewolucji cyfrowej na podejmowanie decyzji i uczestnictwo obywateli, a także wdrażanie zasad przejrzystości i rozliczalności.

Intencją panelu było omówienie przekrojowych zasad i wartości, które demokracje mogłyby wzmocnić, aby lepiej reagować i reprezentować obywateli. Jego celem była wymiana bardziej ogólnych podejść, które mogłyby być zastosowane do demokracji narodowych w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej, a także do instytucji UE.

Wśród innych panelistów byli Steven Blockmans, Centre for European Policy Studies (CEPS), Alejandro Alday Gonzalez, Instituto Matias Romero, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Isaak Pacheco Izquierdo, ETHOS Public Policies Lab w Meksyku. Debatę moderował profesor Jean Francios Prud’homme, El Colegio de Mexico. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: solidarność i tożsamość europejska jako zasady dla unii obywatelskiej, rola prawa międzynarodowego i instytucji w ochronie i promowaniu wartości demokratycznych, odpowiedzialność i przejrzystość u podstaw demokracji. Wojciech Białozyt przedstawił temat, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą poprawić relacje między obywatelami, a państwami oraz jak można poprawić efektywność rządową i jakie są podstawowe zasady, które muszą kierować działaniami w erze cyfrowej.

Inicjatywa EU-Mexico Think-Tank Dialogue ma na celu odpowiedzieć na zaistniałe obawy: ogólny stan demokracji w krajach Ameryki Łacińskiej i Unii Europejskiej oraz pomysły na sposoby wzmocnienia funkcjonowania demokracji w obu regionach – biorąc pod uwagę zróżnicowany kontekst polityczny.