Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Bezpłatne szkolenia on-line: Kontekst ekonomiczny procesu stanowienia prawa- kwiecień – maj 2020

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają na
Bezpłatne Szkolenie Online: KONTEKST EKONOMICZNY PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Polityka gospodarcza i społeczna i Podstawy ekonomi i finanse przedsiębiorstw

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa
Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Najbliższe terminy szkoleń:

• Wtorek, 28.04.2020 – Polityka gospodarcza i społeczna

• Czwartek, 30.04.2020 – Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

• Wtorek, 05.05.2020 – Polityka gospodarcza i społeczna

• Piątek, 08.05.2020 – Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

Korzyści:

• podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów;
• zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników ekonomicznych pozwalających na krytyczną analizę rzeczywistości gospodarczej;
• zdobycie wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstwa (Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw)
• zdobycie wiedzy w zakresie najnowszych trendów energetyczno-klimatycznych

Prowadzący:
Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.
Szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, podniesienie kompetencji poparte uzyskaniem certyfikatu.

Zapisy odbywają się przez stronę www: https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny lub laptop, możliwy jest również smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.
Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.