Bez kategorii

Bezpłatne szkolenie: Polityka gospodarcza i społeczna – 04.06.2020

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają na Bezpłatne Szkolenie Online

Polityka gospodarcza i społeczna

W ramach projektu: AKADEMIA STANOWIENIA DOBREGO PRAWA

Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Termin: czwartek, 6 czerwca 2020 r., godz. 9 – 16:45

Szkolenie polityka gospodarcza i społeczna jest kompleksowym zbiorem wiedzy oferującym informacje umożliwiające głębsze zrozumienie rzeczywistości ekonomicznej, która nas otacza. W obliczu pandemii, mimo dynamicznie zmieniającej się każdego dnia sytuacji gospodarczej wokół nas, szkolenie proponuje uporządkowany i wciąż jak najbardziej aktualny materiał w zakresie następujących po sobie bloków tematycznych:

1. Wzrost gospodarczy jako priorytet polityki gospodarczej
2. Rynek Pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii
3. System podatkowy i polityka społeczna
4. Polityka Przemysłowa w Polsce i na świecie
5. Polityka energetyczno-klimatyczna jako element polityki publicznej

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Korzyści:
• podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów;
• zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników ekonomicznych pozwalających na krytyczną analizę rzeczywistości gospodarczej;
• zdobycie wiedzy w zakresie najnowszych trendów energetyczno-klimatycznych;
• szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, podniesienie kompetencji poparte uzyskaniem certyfikatu.

Zapisy odbywają się przez stronę www: https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>
Szkolenie jest całodzienne i będzie odbywało się w godzinach: 9 – 16:45 zgodnie z poniższym planem.

 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.
Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.

Posted in: