Bez kategorii

Bezpłatne szkolenia on-line: Ekonomiczne aspekty prawa 15.06

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają na Bezpłatne Szkolenie Online

Ekonomiczne aspekty praw

W ramach projektu: AKADEMIA STANOWIENIA DOBREGO PRAWA

Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Termin: poniedziałek, 15 czerwca 2020 r., godz. 9 – 16:45

Szkolenie ekonomiczne aspekty stanowienia prawa jest kursem pozwalającym zdobyć wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy prawa z uwzględnieniem perspektywy III sektora. W oparciu o analizę teorii, liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają informacje pozwalające na krytyczną analizą procesu stanowienie prawa. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:

1. Ocena skutków regulacji. Na czym polega analiza polityk publicznych?
2. Ocena skutków regulacji w Polsce- analiza przypadku.
3.  Charakterystyka wybranych jakościowych i ilościowych technik badawczych
4. Ekonomiczna analiza prawa. Na czym polega ocena funkcjonowania prawa?

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Korzyści
•podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów.;
• zdobycie umiejętności stosowania wskaźników jakościowych oraz ilościowych pozwalających na analizę procesu stanowienia prawa w Polsce;
• zdobycie wiedzy w zakresie ekonomicznej analizy prawa;

Prowadząca:

Iwona Chojecka-doktor nauk ekonomicznych (SGH), radca prawny, prowadzi szkolenia w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej instytucji, firm i osób indywidulanych. Jej ścieżka zawodowa przez wiele lat była związana głównie z rynkiem kapitałowym, obecnie realizuje projekty z dziedziny własności przemysłowej, medycyny, prawa autorskiego oraz pracuje jako fotograf i grafik. Od wielu lat jest wolontariuszem w fundacji, gdzie udziela wsparcia prawnego osobom potrzebującym.

Szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, podniesienie kompetencji poparte uzyskaniem certyfikatu .

Zapisy odbywają się przez stronę www: https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>
Szkolenie jest całodzienne i będzie odbywało się w godzinach: 9 – 16:45 zgodnie z poniższym planem.

 

 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.
Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.

Posted in: