Bez kategorii

Bezpłatne szkolenie on-line: Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw 13.07

 

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają na
Bezpłatne Szkolenie Online: KONTEKST EKONOMICZNY PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa
Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Termin: Poniedziałek, 13.07.2020, godz. 9:00 – 16:10

Szkolenie podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw jest warsztatem pozwalającym uporządkować w przystępny sposób najważniejsze informacje dotyczące wiedzy ekonomicznej oraz finansowej. W oparciu o liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają możliwość zdobycia informacji przydatnych w poruszaniu się w rzeczywistości gospodarczej. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:
1. O ekonomii i gospodarce. Czym jest i co głosi ekonomia?
2. Jak myślą ekonomiści: główne nurty ekonomii.
3. Jak czytać gospodarkę? Czym są wskaźniki gospodarcze i do czego służą?
4. Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii.
5. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Wycena finansowa elektrowni C- studium przypadku.
Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Korzyści:
• podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów;
• zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników ekonomicznych pozwalających na krytyczną analizę rzeczywistości gospodarczej;
• zdobycie wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Prowadząca:

Iwona Chojecka – doktor nauk ekonomicznych (SGH), radca prawny, prowadzi szkolenia w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej instytucji, firm i osób indywidulanych. Jej ścieżka zawodowa przez wiele lat była związana głównie z rynkiem kapitałowym, obecnie realizuje projekty z dziedziny własności przemysłowej, medycyny, prawa autorskiego oraz pracuje jako fotograf i grafik. Od wielu lat jest wolontariuszem w fundacji, gdzie udziela wsparcia prawnego osobom potrzebujący

Zapisy odbywają się przez stronę: www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Szkolenie jest całodzienne i będzie odbywało się zgodnie z poniższym planem.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny lub laptop, możliwy jest również smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.
Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.

Posted in: