Aktualności

Weż udział w grupach fokusowych projektu “FACTS – From Alternative Narratives to Citizens True EU Stories”

Zapraszamy do udziału w grupach fokusowych projektu “FACTS – From Alternative Narratives to Citizens True EU Stories” 

Instytut WiseEuropa  poszukuje uczestników grup fokusowych, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu FACTS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli. Celem projektu jest analiza aktualnych narracji, fake newsów oraz postrzeganie Unii Europejskiej przez obywateli. 

Cel 

Projekt FACTS ma na celu zidentyfikowanie plotek, narracji i fake newsów, które krążą na temat Unii Europejskiej oraz tego, jak mogą one wpłynąć na konstrukcję idei obywatelstwa europejskiego. Stara się również przeciwstawić solidność tradycyjnej narracji, która przywołuje pokój i dobrobyt jako główne osiągnięcie UE.W ramach projektu porównane zostaną perspektywy obywateli różnych państw członkowskich. Czy widoczne są rozbieżności między poszczególnymi krajami UE? Czy wiek jest kluczowym czynnikiem w postrzeganiu UE? Skąd czerpiemy informacje o UE? Co sprawia, że ​​obywatele są bardziej skłonni wierzyć plotkom lub fałszywym wiadomościom? Czy we wszystkich tych narracjach o UE istnieją wspólne tendencje?Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, projekt FACTS zorganizuje m.in. serię grup fokusowych w pięciu państwach członkowskich UE (Hiszpania, Włochy, Grecja, Polska i Niemcy).  Pod koniec projektu, wybrani uczestnicy z różnych grup fokusowych zostaną zaproszeni do udziału w końcowej konferencji projektu w Berlinie lub Brukseli w celu omówienia głównych wyników z parlamentarzystami europejskimi i krajowymi. 

Grupy fokusowe odbędą się w dniach 20 oraz 22 lipca. 

Grupy fokusowe 

Dwie grupy fokusowe będą podzielone na trzy bloki:  

  • powitanie i prezentacja założeń 
  • wspólna refleksja uczestników na temat narracji dotyczących Unii Europejskiej, oczekiwań stawianych instytucjom europejskim lub poziomu świadomości obecności kampanii dezinformacyjnych, które mogą mieć wpływ na obywateli, itp.; 
  •  wnioski z sesji. 

Uczestnictwo w grupach fokusowych jest dobrowolne i poufne, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie danych (RODO). Dane będą gromadzone i analizowane w sposób bezpieczny i gwarantujący anonimowość. Uczestnicy mogą wycofać się w dowolnym momencie, jeśli chcą. 

Rejestracja 

Aby wziąć udział w jednej z dwóch grup fokusowych, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres: anna.kurowska@wise-europa.eu .