Aktualności

Rekrutacja: Starszy analityk – modelowanie ilościowe (analizy makroekonomiczne)

WiseEuropa, w związku z realizacją projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg, poszukuje zaangażowanej osoby z doświadczeniem w zakresie tworzenia zintegrowanych narzędzi ilościowych (modeli makroekonomicznych: ekonometrycznych i równowagi ogólnej), zainteresowanej współtworzeniem wiedzy na rzecz wzrostu konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie (preferowany kierunki: ekonomia, metody ilościowe w ekonomii, matematyka, informatyka lub dziedziny pokrewne),
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość zagadnień makroekonomicznych na poziomie zaawansowanym
 • bardzo dobra środowisk co najmniej jednego z głównych środowisk do analizy statystycznej, ekonometrycznej i modelowania (R, Python, Matlab/Octave, GAMS, Stata),
 • umiejętności programistyczne w językach Python, R, Matlab/Octave, GAMS i znajomość środowisk programistycznych (np. VIM, Spyder, MS VS, Jupyter Lab)
 • udokumentowane doświadczenie w tworzeniu nowych oraz dostosowywaniu istniejących modeli ekonomicznych (ekonometrycznych, strukturalnych klasy CGE/DGE/DSGE lub wieloagentowych),
 • doświadczenie w pracy z bazami danych oraz modelowaniu matematycznym zagadnień ekonomicznych,
 • umiejętności analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,

 

Opis stanowiska:

 • udział w opracowaniu modelu makroekonomicznego powiązanego z modelem systemu paliwowo – energetycznego pozwalającego na efektywne przeprowadzenie zintegrowanych analiz wpływu społeczno – gospodarczego polityki klimatycznej i gospodarczej na rynek pracy, wzrost gospodarczy, nierówności itp.,
 • przygotowanie odwzorowania szczegółowej struktury sektorowej gospodarki w modelu makroekonomicznym w celu oceny zmian związanych z technologią CCUS na poziomie poszczególnych branż na całą gospodarkę,
 • stworzenie struktury zapewniającej harmonizację wyniku prac z tworzonym równolegle modelem matematycznym systemu paliwowo – energetycznego w warunkach transformacji do neutralności klimatycznej.

 

Oferujemy:

 • współpracę z wiodącymi krajowymi oraz europejskimi ekspertami w zakresie dekarbonizacji przemysłu oraz niskoemisyjnych technologii,
 • realizację projektów dla czołowych instytucji krajowych oraz europejskich,
 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczną kulturę pracy.

 

Oferty zawierające CV prosimy przesłać na adres: rekrutacja@wise-europa.eu do 25 sierpnia 2021 r. W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.