Aktualności

Rekrutacja stała: Starszy/a Analityk/czka ds. Energii i Klimatu

WiseEuropa poszukuje zaangażowanej osoby z doświadczeniem analitycznym, zainteresowanej współtworzeniem ram niskoemisyjnego rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia),
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w realizacji projektów związanych z tematyką energetyczno-klimatyczną,
 • dobra znajomość krajowych i europejskich regulacji oraz interesariuszy w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej,
 • udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych po polsku i angielsku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (warunek konieczny),
 • mile widziana znajomość narzędzi ilościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny),
 • mile widziana znajomość innych języków obcych, w szczególności niemieckiego i francuskiego,
 • umiejętności organizacyjne, samodzielność, systematyczność i odpowiedzialność.

Opis stanowiska:

 • analiza jakościowa i ilościowa narzędzi interwencji publicznej w obszarze dekarbonizacji gospodarki oraz transformacji energetycznej,
 • merytoryczna koordynacja dialogu z interesariuszami,
 • przygotowanie rekomendacji dla polityki publicznej,
 • przygotowanie wkładów oraz redakcja merytoryczna publikacji projektowych (raporty, policy papers, policy briefs),
 • udział w debacie publicznej (np. wypowiedzi dla mediów, wystąpienia na konferencjach, aktywność na social media),
 • wkład merytoryczny do raportowania postępów istniejących projektów oraz pozyskiwania nowych (wnioski grantowe, oferty).

Oferujemy:

 • współpracę z wiodącymi krajowymi oraz europejskimi ekspertami w zakresie dekarbonizacji przemysłu oraz niskoemisyjnych technologii,
 • realizację projektów dla czołowych instytucji krajowych oraz europejskich,
 • obecność w debacie publicznej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczną kulturę pracy.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: rekrutacja@wise-europa.eu. W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska. Informujemy, że przegląd złożonych ofert będziemy prowadzić na bieżąco i zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.