Aktualności

Priorytety COP26 dla sektora finansów publicznych

W dniach 1-12 listopada 2021 roku w Glasgow odbędzie się COP26 – dwudziesta szósta Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spotkaniu będzie przewodniczyć Wielka Brytania, która w ramach swojej prezydencji określiła pięć priorytetowych obszarów wokół których będą toczyć się dyskusje. Jednym z tych obszarów są finanse.

Mandat negocjacyjny COP26 obejmuje wymianę poglądów na temat finansowania długoterminowego, przegląd mechanizmu finansowego UNFCCC oraz rozpoczęcie prac nad nowym wspólnym celem finansowym po 2025 roku. Zdaniem prezydencji brytyjskiej ambicje w zakresie finansowania muszą wykraczać poza negocjacje UNFCCC i pobudzać niezbędne inwestycje. Z tego względu prezydencja nadała wysoki priorytet międzynarodowym finansom na rzecz klimatu, przedstawiając zarazem jedenaście priorytetów w zakresie finansów publicznych, które można podzielić na dwa główne obszary działań: (1) wspierających zwiększenie skali finansowania klimatycznego w gospodarce światowej, a także (2) poprawiających jego alokację w zgodzie z celami porozumienia paryskiego.

W publikacji „COP26 Priorytety dla sektora finansów publicznych” szczegółowo omawiamy priorytety brytyjskiej prezydencji, a także przedstawiamy rekomendacje dla polskiego sektora finansów publicznych. Zapraszamy do lektury:

Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z poprzednią publikacją WiseEuropa, w której przedstawiamy priorytety COP26 dla sektora finansów prywatnych i działania rekomendowane dla polskich interesariuszy:

COP26 Private Finance. Agenda a zrównoważone finansowanie w Polsce.

 

 

Posted in: