Publikacje

Mapa drogowa wdrażania technologii CCS w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z Mapą drogową wdrażania technologii CCS w Polsce, która powstała w ramach realizowanego przez nas projektu CCS4CEE. Eksperci WiseEuropa wymieniają w dokumencie działania kluczowe dla rozwoju tej technologii w naszym kraju w najbliższych dekadach. Mapa jest dostępna w języku angielskim.

Rozwój technologii Carbon Capture and Storage (CCS, pol. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) jest niezbędny patrząc przez pryzmat wyzwań dekarbonizacyjnych, przed którymi stoi Unia Europejska na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Szacuje się, iż nie da się całkowicie wyeliminować emisji CO2 bez zastosowania technologii CCS. Ten kontekst wdrażania CCS, wraz z ogólnym spojrzeniem na obecny stan technologii usuwania dwutlenku węgla, został krótko opisany w rozdziale 1.

Ponieważ strategia rozwoju CCS powinna być budowana w oparciu o potencjał kraju i dotychczasowe osiągnięcia polskich interesariuszy w tej dziedzinie, w rozdziale 2 podsumowano kluczowe wnioski z dokumentu Assessment of current state, past experiences and potential for CCS deployment in the CEE region Poland , które uzupełniono o listę ostatnich wydarzeń na polskim rynku CCS od sierpnia 2021 r.

Rozdział 3 stanowi sedno Mapy drogowej, gdyż zawiera i szczegółowo opisuje poszczególne kroki, które powinny zostać podjęte w 4 obszarach: działania B+R, polityka i otoczenie regulacyjne, rozwijanie współpracy między interesariuszami oraz akceptacja społeczna zagadnienia. Działania te proponuje się zrealizować w perspektywie krótkoterminowej (do 2025 r.), średnioterminowej (do 2030 r.) i długoterminowej (do 2040 r.). Kroki, które powinny zostać podjęte jak najszybciej, biorąc pod uwagę obecny rozwój CCS w Polsce, zostały przedstawione w rozdziale 4, który wieńczy Mapę drogową.

Niniejsza Mapa drogowa powstała w ramach projektu „Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region” (CCS4CEE), którego celem jest wznowienie dyskusji na temat długoterminowego wdrażania technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie Środkowo-Wschodniej oraz doprowadzenie do nowych rozwiązań politycznych i wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.