Raporty

Sprawiedliwa transformacja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

RAPORT

Przemysł motoryzacyjny to jeden z najważniejszych sektorów branży wytwórczej. Odgrywa on znaczącą rolę w polskiej gospodarce. Mimo to Polska nie posiada jasnej strategii wychodzącej naprzeciw palącej potrzebie osiągnięcia neutralności klimatycznej i sprawiedliwej transformacji przemysłu motoryzacyjnego. Brak dialogu między sektorem prywatnym a instytucjami publicznymi utrudnia te procesy w obliczu coraz poważniejszych wyzwań związanych z transformacją.

Badania przeprowadzone przez ekspertów WiseEuropa wykazały, że pomimo braku konkretnego planu zmian transformacja polskiego rynku motoryzacyjnego w kierunku zeroemisyjnej mobilności staje się faktem. Szczególny naciskiem położony jest na elektromobilność, a zwłaszcza eksport autobusów elektrycznych i baterii. Raport WiseEuropa przedstawia największe wyzwania stojące przed przemysłem motoryzacyjnym w Polsce i proponuje różne ścieżki transformacji. Mogą one stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad przebiegiem sprawiedliwej transformacji w przemyśle motoryzacyjnym. Dyskusji, której wnioski będą zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Równolegle powstała seria raportów poruszających tematykę sprawiedliwej transformacji w przemyśle motoryzacyjnym w innych krajach Europy. Dotyczą one Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier oraz poziomu całej Unii Europejskiej. Dostępna jest także ich analiza porównawcza. Ta ostatnia publikacja zawiera porównanie raportów krajowych oraz przedstawia perspektywę trzech grup kluczowych dla wdrożenia transformacji: biznesu, instytucji rządowych i związków zawodowych. Wszystkie publikacje można pobrać ze strony internetowej projektu: