Aktualności

List intencyjny do nowej administracji rządowej

apelujący o wsparcie rozwoju technologii CCUS w Polsce

Zgodnie z zapowiedzią, która padła podczas seminarium CCUS.pl w Krakowie, zbieramy podpisy pod listem intencyjnym do nowej administracji rządowej, apelującym o wsparcie rozwoju technologii CCUS w Polsce. Jeżeli są Państwo zainteresowani dołączeniem do tej inicjatywy, prosimy o kontakt do 15 grudnia z Rzecznikiem i Kierownikiem zarządzającym projektem CCUS.pl, dr inż. Pawłem Gładyszem: rzecznik@ccus.pl. Na życzenie udostępniamy treść listu wraz z informacją, jak została zaplanowana dalsza procedura.

Podpisany list zostanie przekazany wraz z listem przewodnim od Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Ministerstwu Rozwoju i Technologii a także nowo wybranym parlamentarzystom.

Inicjatywa jest częścią projektu CCS4CEE, który ma na celu odnowienie dyskusji na temat długoterminowego wdrożenia technologii CCS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, prowadząc do powstania nowych polityk i wspólnych projektów. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem EEA i Norway Grants Fund for Regional Cooperation. 

Posted in: