Aktualności

Webinar: CCS – konieczny i bezpieczny.

Czym są technologie wychwytu i podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz jak mogą pomóc powstrzymać zmianę klimatu?

Zapraszamy na webinar „CCS – konieczny i bezpieczny. Czym są technologie wychwytu i podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz jak mogą pomóc powstrzymać zmianę klimatu?”, połączony z premierą broszury o tym samym tytule. 
 
KONTEKST
 
Gazy cieplarniane emitowane do atmosfery działają niczym szklarnia – zatrzymują ciepło
wypromieniowywane przez powierzchnię Ziemi i stabilizują temperaturę naszej planety,
zapobiegając jej wychłodzeniu. Jednak gdy ich udział w atmosferze jest za wysoki, zatrzymują
więcej ciepła i sprawiają, że średnia temperatura atmosfery zaczyna się zwiększać. I tak się właśnie
dzieje – gospodarcza działalność człowieka zaburza naturalny obieg gazów cieplarnianych
w przyrodzie, powodując ich nadwyżkę, która nie może być pochłonięta w naturalny sposób.
W największych ilościach emitowany jest dwutlenek węgla (CO2). Pochodzi on najczęściej
ze spalania węgla, gazu i ropy, spoczywających wcześniej głęboko pod ziemią i tym samym
oddzielonych od atmosfery.
 

W celu ograniczenia globalnego ocieplenia konieczne jest globalne ograniczenie – a ostatecznie
wyeliminowanie – dodatkowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. I to jak najszybciej, aby nie
dopuścić do takiego wzrostu globalnej temperatury, który pociągnąłby za sobą skutki, z którymi
nie potrafilibyśmy sobie poradzić. Wymaga to jednak głębokiej przemiany zasad funkcjonowania
gospodarki oraz zachowań społeczeństwa, a w szczególności sposobu pozyskiwania oraz używania
energii. Dlatego coraz intensywniej pozyskujemy ją z odnawialnych źródeł energii (OZE), np. wiatru.
 
Jednym ze sposobów ograniczenia lub wyeliminowania emisji dwutlenku węgla może się
wydawać wyłapywanie dwutlenku węgla przed jego emisją do atmosfery i składowanie go
w miejscu, z którego nie miałby szans na ucieczkę do atmosfery. Choć oddziałuje na wyobraźnię,
proces ten jest technologiczne skomplikowany i nieznany tak szeroko jak OZE.
 
Takie technologie jednak istnieją i są już stosowane, fragmentarycznie również w Polsce, a znane
są pod skrótem CCS (z angielskiego Carbon Capture and Storage, czyli „wychwyt i składowanie
dwutlenku węgla”). Węgiel, jako składnik dwutlenku węgla, wraca więc z ich pomocą tam,
skąd tak naprawdę przyszedł – z powrotem pod ziemię.
 
 
SZCZEGÓŁY
 
Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia (czwartek) w godz. 10-12 na platformie Zoom. W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o zarejestrowanie się pod tym linkiem.
 
W trakcie webinaru przybliżymy Państwu, czym jest CCS, zaprezentujemy przygotowaną przez nas broszurę, powiemy, czy trzeba bać się tych technologii i obalimy mity z nimi związane. Odpowiemy również na wszelkie pytania i wątpliwości.
Posted in: