Raporty

Fuzja z górnictwem ryzykowna dla sektora energetycznego

W razie niepowodzenia programu restrukturyzacji Polska Grupa Górnicza stanie przed perspektywą bankructwa najpóźniej w 2020 roku, a ewentualne przerzucenie kosztów utrzymania nierentownych kopalni z energetyki na obywateli będzie oznaczało wydatki rzędu 220-360 złotych na gospodarstwo domowe rocznie – piszą eksperci WiseEuropa w najnowszym raporcie „Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo?”.

 

Według autorów raportu, korzystny wynik konsolidacji górnictwa i energetyki może zapewnić jedynie głęboka restrukturyzacja spółek górniczych, przewidująca nie tylko ograniczenie zatrudnienia i płac, ale i możliwość wygaszania najmniej rentownych kopalń. – Oznacza to ograniczenie wydobycia węgla w trzech największych polskich spółkach górniczych o ponad 40%, a zatrudnienia – o połowę już w perspektywie najbliższych 2 lat. Po tym terminie unijne regulacje uniemożliwią wspieranie likwidacji nierentownych kopalni, co może prowadzić do ich niekontrolowanej upadłości i nagłego zwalniania wszystkich zatrudnionych górników – piszą w raporcie eksperci WiseEuropa.

Perspektywy PGG

Polska Grupa Górnicza, w kształcie zgodnym z porozumieniem zawartym w kwietniu 2016 roku między rządem a inwestorami i związkami zawodowymi, ma małe szanse na uzyskanie rentowności –  wynika z raportu. Nawet przy wzroście cen węgla i osiągnięciu zakładanej poprawy wydajności będzie ona wymagała kolejnego dokapitalizowania na początku przyszłej dekady. Trwała stagnacja cen lub niepowodzenie procesu restrukturyzacji będzie oznaczało, że PGG stanie przed perspektywą bankructwa jeszcze szybciej, bo najpóźniej w 2020 roku, a być może już w 2018 roku – podkreślają eksperci WiseEuropa. Jedynie głęboka restrukturyzacja daje inwestorom PGG realną szansę na osiągnięcie zysku w razie odbicia cen węgla oraz na ograniczenie strat w razie ich stagnacji.

zdj_1

Czy bezpośrednie przejmowanie kopalni przez energetykę może być dobrą alternatywą

W raporcie został również przeanalizowany wariant alternatywny, polegający na przejęciu poszczególnych kopalni wchodzących w kwietniu 2016 roku w skład Kompanii Węglowej – Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej przez PGE, Energę, Tauron i Eneę.  Według autorów, zaangażowanie w nierentowne wydobycie węgla kamiennego może poważnie ograniczyć perspektywy rozwoju kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Co więcej, niepowodzenie restrukturyzacji przejmowanych kopalni może nawet zagrozić przetrwaniu części firm energetycznych.

W kolejnych dwóch dekadach państwowe spółki energetyczne muszą zainwestować setki miliardów złotych w modernizację infrastruktury. Bez tego utracą nie tylko swoją konkurencyjność i pozycję rynkową, ale mogą też zagrozić stabilności systemu energetycznego i całej gospodarki. Jednocześnie ich możliwości inwestycyjne są ograniczone, pokrywając od 40% do 70% potrzeb inwestycyjnych polskiej energetyki, podkreślają eksperci WiseEuropa.

zdj_2

W raporcie oszacowano, że w razie niepowodzenia programu restrukturyzacji górnictwa, ewentualne przerzucenie kosztów utrzymania nierentownych kopalni z energetyki na obywateli będzie wiązało się z wydatkami rzędu 220-360 złotych na gospodarstwo domowe rocznie. Ponadto, wedle przedstawionych szacunków należy się liczyć z tym, że w perspektywie około 20 lat górnictwo węgla kamiennego utraci w Polsce ekonomiczną rację bytu.

Raport „Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo?” autorstwa Macieja Bukowskiego, Urszuli Siedleckiej i Aleksandra Śniegockiego powstał w WiseEuropa, w ramach programu badawczego Energia, Klimat i Środowisko. W ramach programu jesteśmy aktywni w następujących obszarach: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa.

Untitled-49Masz pytania dotyczące Raportu?
Skontaktuj się z Kierownikiem projektu Energia i Klimat

Aleksander Śniegocki

 

Zobacz także

Sektor zapłaci wysoką cenę za ratowanie deficytowych kopalń – Rzeczpospolita, 16.05.2016

Kopalniana żaba wymaga odwagi – Rzeczpospolita, 16.05.2016

Górnicy do zwolnienia, Szydło do Watykanu – Rzeczpospolita, 17.05.2016

Rozmowa z Maciejem Bukowskim – Rzecz o Biznesie, Rzeczpospolita, 17.05.2016

Polskie kopalnie są niewydajne – RZECZoBIZNESIE, 17.05.2016

Nawet 360 zł na górnictwo z domowych portfeli Polaków? – wyborcza.biz, 17.05.2016

Bankructwo górnictwa w 2020? 2600 zł dopłat na gospodarstwo domowe – Defence24.pl, 17.05.2016

Raport: PGG ma nikłe szanse na osiągnięcie rentowności – wnp.pl, Portal Gospodarczy, 17.05.2016

WISE: fuzja z górnictwem ryzykowna dla sektora energetycznego – Centrum Informacji o Rynku Energii, 17.05.2016

Górnictwo będzie nas kosztować. Kowalski dopłaci ok. 220 zł rocznie – TVP Info, 17.05.2016

WISE: Fuzja energetyki z górnictwem tylko po głębokiej restrukturyzacji – Biznes Alert, 17.05.2016

WISE: fuzja z górnictwem ryzykowna dla sektora energetycznego – ITC PW, 17.05.2016