Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Bezpłatne szkolenie w Warszawie – Ekonomiczne aspekty prawa

Chcesz mieć wpływ na prawo, które powstaje w Polsce – zarówno lokalnie, jak też centralnie?

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają

NA SZKOLENIE KONTEKST EKONOMICZNY PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Ekonomiczne aspekty prawa

Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Środa, 25 września 2019 r.

Szkolenie dostarczy wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych, które będą wsparciem w procesie stanowienia prawa i konsultacji publicznych.

 Podczas tego szkolenia znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest ekonomiczna analiza prawa?
 • Dlaczego tworzenie prawa w oparciu o informację jest ważne?
 • Co ekonomiści mogą wspierać tworzenie prawa?
 • Czym jest ocena wpływu i jakie są zasady jej sporządzania?
 • Czym jest i na czym polega analiza polityk publicznych (APP)?
 • Jakie instrumenty w polskim prawodawstwie pozwalają prowadzić politykę opartą na dowodach?
 • Skąd czerpać dane do analizy, w jaki sposób tworzyć prawo oparte na dowodach?
 • Gdzie szukać informacji o prowadzonych pracach prawodawczych?
 • Na czym polega ocena funkcjonowania prawa i jakie metody i narzędzia można wykorzystać do jej sporządzania?

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Ekonomia, polityka i prawo;
 • Ekonomiczny sens prawa – law and economics;
 • Tworzenie polityk publicznych w oparciu o wiedzę;
 • Polityki publiczne – etapy zarządzania;
 • Analiza polityk publicznych – uporządkowanie pojęć i metody;
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego;
 • Tworzenie prawa oparte na dowodach;
 • Rządowy etap procesu prawodawczego;
 • Ocena wpływu – zasady sporządzania;
 • Ocena skutków regulacji;
 • Metodologia – różne podejścia (jakościowe, ilościowo-jakościowa);
 • Rola III sektora w tworzeniu prawa opartego na dowodach;
 • Monitorowanie tworzenia i funkcjonowania prawa;
 • Ocena funkcjonowania aktu prawnego;
 • Uzasadnienie interwencji państwa: zawodność rynku;
 • Pojęcie dobrobytu społecznego – welfare economics;
 • Problem kosztu społecznego;
 • Ekonomia praw własności: przetargi.

Prowadzący

 • Dr Maciej Bukowski – doktor nauk ekonomicznych, prezes Fundacji WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.
 • Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.

Zapisy – zgłoś się na stronie www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Więcej informacji o projekcie: https://wise-europa.eu/akademia/

Termin szkolenia:  25 września 2019 r., godz. 10:00-16:30.

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 wrzesień 2019 r. do godz. 13:00.

Miejsce szkolenia: WiseEuropa, Al. Szucha 16/ 46, 00-582 Warszawa

Osoba do kontaktu: Ewa Niewęgłowska

E-mail: akademia@wise-europa.eu

Tel: 22 513 14 18

Charakter szkolenia:

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.