Bez kategorii

Bezpłatne szkolenie w Warszawie: Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych

Chcesz mieć wpływ na prawo w Polsce, które powstaje centralnie, ale też lokalnie?
_______________________________________________________________________
Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają

Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów onkologicznych

NA SZKOLENIE

Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych

w ramach projektu
Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Czwartek, 16 stycznia 2020 r.
Warszaw

__________________________________________________________

  • Pacjenci onkologiczni przechodząc przez swoją chorobę muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami jakie stoją na ich drodze w kierunku wyzdrowienia lub przynajmniej godnego przechodzenia przez ten trudny czas. Wiele krajów dostarcza więcej dostępnych już w medycynie rozwiązań – więcej niż robi to polska służba zdrowia.
  • Szkolenie dostarczy wiedzę na temat podstawowych zasad i procedur stanowienia prawa, które będą wsparciem w procesie stanowienia prawa i konsultacji publicznych. Szkolenie dostarczy wiedzę z zakresu stanowienia prawa biorąc pod uwagę szczególnie interesy pacjentów onkologicznych.
  • Mogą być również pierwszym krokiem w integracji działań na rzecz pacjentów onkologicznych.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady i procedury stanowienia prawa
• możliwości i bariery udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa oraz w konsultacjach publicznych,
• siedem zasad konsultacji,
• metody konsultacji publicznych,
• działania rzecznicze w konsultacjach publicznych (m.in. petycje, wnioski, inicjatywy uchwałodawcze i ustawodawcze, zgłaszanie opinii, udział w komisjach, radach, in.),
• studia przypadków.

Prowadzący:
Grzegorz Wiaderek
Jest członkiem zarządu i współzałożycielem Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. W latach 1999-2011 był koordynatorem Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Był również członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji oraz realizację kursu e-learningowego do dnia 14.01.2020
Zapisy: – zgłoś się na stronie www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/
Miejsce szkolenia: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, ul. Ursynowska 20/4, 02-605 Warszawa
Więcej informacji o projekcie: https://wise-europa.eu/akademia/

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach zajęć przewidziana jest przerwa kawowa oraz obiad. Istnieje możliwość zwrotu uczestnikom kosztów dojazdu. Prosimy to zgłaszać w momencie rejestracji.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: inpris@inpris.pl. Działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach (akademia@wise-europa.eu, tel. 22 513 14 18).

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”. Projekt realizują wspólnie: WiseEuropa (Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich) i INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).

Projekt „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).

Posted in: