Aktualności

Zimowe szkolenia on-line w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa zaprasza na szkolenia w lutym i marcu.

Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw oraz polityka gospodarcza i społeczna to bloki tematyczne bezpłatnych szkoleń on-line dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa poprowadzi  Michał Janowicz.

 • Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

Szkolenie podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw jest warsztatem pozwalającym uporządkować w przystępny sposób najważniejsze informacje dotyczące wiedzy ekonomicznej oraz finansowej. W oparciu o liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają możliwość zdobycia informacji przydatnych w poruszaniu się w rzeczywistości gospodarczej. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:

 1. O ekonomii i gospodarce. Czym jest i co głosi ekonomia?
 2. Jak myślą ekonomiści: główne nurty ekonomii.
 3. Jak czytać gospodarkę? Czym są wskaźniki gospodarcze i do czego służą?
 4. Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii.
 5. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Wycena finansowa elektrowni C- studium przypadku.

16 lutego 2021 r.

9 marca 2021 r.

16 marca 2021 r.

23 marca 2021 r.

 • Polityka gospodarcza i społeczna

Szkolenie polityka gospodarcza i społeczna jest kompleksowym zbiorem wiedzy oferującym informacje umożliwiające głębsze zrozumienie rzeczywistości ekonomicznej, która nas otacza. W obliczu pandemii, mimo dynamicznie zmieniającej się każdego dnia sytuacji gospodarczej wokół nas, szkolenie proponuje uporządkowany i wciąż jak najbardziej aktualny materiał w zakresie następujących po sobie bloków tematycznych:

 1. Wzrost gospodarczy jako priorytet polityki gospodarczej
 2. Rynek Pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii
 3. System podatkowy i polityka społeczna
 4. Polityka Przemysłowa w Polsce i na świecie
 5. Polityka energetyczno-klimatyczna jako element polityki publicznej

11 lutego 2021 r.

18 lutego 2021 r.

11 marca 2021 r.

18 marca 2021 r.

25 marca 2021 r.