Raporty

Jak uwolnić potencjał zielonej energii i poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce dzięki cPPA?

Przewodnik

Raport jest podsumowaniem cyklu raportów, przygotowanych wraz z Re-Source Poland, mówiących o roli umów cPPA oraz samodzielnego wytwarzania zielonej energii w transformacji energetycznej przedsiębiorstw, a także o problemach z wdrażaniem tych rozwiązań w Polsce.

W ramach niniejszego cyku ukazały się następujące raporty:

Wymogi ESG a konkurencyjność przedsiębiorstw. Praktyczny przewodnik dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
Zielone koło ratunkowe Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu,
cPPA jako szansa na tanią energię z OZE. Praktyczny przewodnik dla firm,
Niewykorzystany potencjał umów cPPA. Przegląd barier regulacyjnych i rynkowych.

Dwa pierwsze raporty opisują potrzebę korzystania przez odbiorców z umów cPPA i ich wpływ na realizację celów ESG oraz zapotrzebowanie gospodarki (w szczególności przemysłu) na zieloną energię. Raport trzeci ma na celu przybliżenie odbiorcom zasady działania umów cPPA oraz wkazanie, jak mogą z nich korzystać. Ostatni, czwarty raport zawiera analizę barier regulacyjnych i rynkowych, wpływających na możliwość praktycznego stosowania umów cPPA w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju, szczególnie w kontekście dostępności dla małych i średnich przedsiębiorstw.