Aktualności

Zapisz się na szkolenie Akademii Stanowienia Dobrego Prawa

10 bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych w obszarze tworzenia aktów prawnych, konsultacji publicznych, podstaw ekonomii i oceny jakości prawa proponuje Akademia Stanowienia Dobrego Prawa, wspólny projekt WiseEuropa i INPRIS. Szkolenia organizowane są w całej Polsce.
W ramach Akademii działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach.

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa to projekt skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jej celem jest zwiększenie wpływu obywateli na tworzenie prawa w Polsce poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących w tzw. trzecim sektorze. Wszystkie szkolenia są dwudniowe, każde z nich trwa 16 godzin szkoleniowych. Zorganizowanych zostanie w sumie 75 spotkań szkoleniowych na terenie całego kraju.

Zasady udziału

Szkolenia będą odbywały się na terenie całego kraju, w pierwszej kolejności na Mazowszu. Szczegółowy kalendarz szkoleń zostanie podany wkrótce na stronie Akademii (https://wise-europa.eu/akademia/).

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu trzeba:

  1. Wypełnić formularz dostępny na stronie projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.
  2. Wziąć udział w wybranym co najmniej jednym kursie e-learningu (link): dotyczącym stanowienia prawa (dla modułów szkoleń stacjonarnych 1 i 2) albo ekonomiczno-analitycznym (dla modułów szkoleń stacjonarnych 3-4).

Można wybrać więcej niż jedno szkolenie stacjonarne.

Szkolenia

W ramach Akademii Stanowienia Dobrego Prawa WiseEuropa i INPRIS przygotowały 10 szkoleń zgrupowanych w 4 modułach:

Moduł I. Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych

Szkolenie 1. Ogólne informacje o prawie, analizie prawa i systemie tworzenia prawa
Szkolenie 2. Przebieg procesu legislacyjnego

Moduł II. Udział organizacji i obywateli w konsultacjach publicznych

Szkolenie 3. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych
Szkolenie 4. Rzecznictwo organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji i danych

Moduł III. Podstawy ekonomii i analizy finansowej

Szkolenie 5. Podstawy ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej
Szkolenie 6. Polityki publiczne: polityka społeczna i zdrowotna
Szkolenie 7. Polityki publiczne: polityka gospodarcza
Szkolenie 8. Elementy analizy finansowej i ekonomii przedsiębiorstwa

Moduł IV. Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa

Szkolenie 9. Ocena skutków regulacji
Szkolenie 10. Ewaluacja prawa. Ekonomiczna analiza prawa

Zapraszamy do zapisywania się na wybrane szkolenia. W razie gdy miejsce szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania uczestnika o więcej niż 50 km istnieje możliwość zorganizowania noclegu.

W ramach Akademii działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, wysyłając wiadomość na adres akademia@wise-europa.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 513 14 18.

Projekt realizowany jest przez:

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich – think-tank specjalizujący się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w ekonomii;

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa – prawniczy think-tank, działający na rzecz poprawy jakości prawa i standardów rządzenia.

Dowiedz się więcej o projekcie 

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych