Aktualności

Bezpłatne szkolenie: Polityka gospodarcza i społeczna

Chcesz mieć wpływ na prawo, które powstaje w Polsce

– zarówno lokalnie, jak też centralnie?

_______________________________

 Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają

NA SZKOLENIE KONTEKST EKONOMICZNY PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Polityka gospodarcza i społeczna

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Dla kogo: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

28 czerwca 2019 r.

_______________________________

Szkolenie dostarczy wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych, które będą wsparciem w procesie  stanowienia prawa i konsultacji publicznych. Umożliwi poznanie podstawowej terminologii używanej w dyskursie ekonomicznym, zapozna z teorią na temat polityki gospodarczej i społecznej. Zostaną poruszone tematy, które pozwolą głębiej zrozumieć rzeczywistość ekonomiczno-gospodarczą oraz narzędzia pozwalające identyfikować i klasyfikować politykę gospodarczą.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Podstawowe teorie nt. polityki gospodarczej i społecznej
 • Teorie i modele wzrostu gospodarczego
 • Rynek pracy – mechanizmy funkcjonujące na rynku pracy i jego instytucje
 • System podatkowy: rodzaje podatków i składek
 • Budżet państwa: dochody i wydatki, deficyt i nadwyżka budżetowa, dług publiczny
 • Polityka fiskalna
 • Polityka przemysłowa
 • Polityka energetyczna
 • Polityka społeczna: znaczenie i wyzwania ekonomii społecznej
 • Polska na tle państw europejskich w zakresie realizacji zadań polityki społecznej
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Polityka zdrowotna: systemy polityki zdrowotnej

Prowadzący:

 • Dr Maciej Bukowski – Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów z obszaru makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego i rynku pracy.
 • Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.

Zapisy – zgłoś się na stronie www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

 

Więcej informacji o projekcie: https://wise-europa.eu/akademia/

Termin szkolenia: 28 czerwca 2019 r. godz. 9-17.

Miejsce szkolenia: WiseEuropa, Al. Szucha 16/ 46, 00-582 Warszawa

Osoba do kontaktu: Ewa Niewęgłowska – kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00,

E-mail: akademia@wise-europa.eu

Tel: 22 513 14 18

 

Charakter szkolenia:

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.

Posted in: