Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

01.03.2021. Szkolenie on-line: Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych jest bezpłatne i zorganizowane przez Instytut WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Szkolenie ma interaktywny charakter i jest oparte o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw jest warsztatem pozwalającym uporządkować w przystępny sposób najważniejsze informacje dotyczące wiedzy ekonomicznej oraz finansowej. W oparciu o liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają możliwość zdobycia informacji przydatnych w poruszaniu się w rzeczywistości gospodarczej. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:

  1. O ekonomii i gospodarce. Czym jest i co głosi ekonomia?
  2. Jak myślą ekonomiści: główne nurty ekonomii.
  3. Jak czytać gospodarkę? Czym są wskaźniki gospodarcze i do czego służą?
  4. Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii.
  5. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Wycena finansowa elektrowni C- studium przypadku.

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu:

  • podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów;
  • zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników ekonomicznych pozwalających na krytyczną analizę rzeczywistości gospodarczej;
  • zdobycie wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Prowadząca:

Iwona Chojecka – doktor nauk ekonomicznych (SGH), radca prawny, prowadzi szkolenia w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej instytucji, firm, fundacji, stowarzyszeń oraz osób indywidulanych. Jej ścieżka zawodowa przez wiele lat była związana z rynkiem kapitałowym, obecnie realizuje projekty z dziedziny własności intelektualnej, medycyny, prawa finansowego. Od wielu lat jest wolontariuszem w fundacji, gdzie udziela wsparcia prawnego osobom potrzebującym.

Zapisy odbywają się przez stronę: www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Szkolenie jest całodzienne i będzie odbywało się zgodnie z poniższym planem:

 

godz. 10:00-17:10

6 godzin warsztatu, dyskusje z uczestnikami (5 x 10 minut), krótkie oraz dłuższe przerwy

 

10.00 – 10.30

Wstęp

 

Powitanie oraz zapoznanie z formalnymi i organizacyjnymi aspektami projektu

 

10.30-11.20 I O ekonomii i gospodarce. Czym jest i co głosi ekonomia?

Wprowadzenie w  terminologię oraz specyfikę ekonomii

Poznanie różnych etapów pracy ekonomisty

Przedstawienie najważniejszych tez ekonomii

11.20-11.40 Dyskusja z uczestnikami na temat bloku 1 ( około 10 minut). Przerwa 10 minut.
11.40-12.30 II  Jak myślą ekonomiści: główne nurty ekonomii.

Poznanie procesów kształtujących ekonomię

Uporządkowanie terminologii związanej z różnymi szkołami ekonomicznymi

Poznanie najnowszych trendów związanych ze ekonomią

12.30-12.50 Dyskusja z uczestnikami na temat bloku 2 ( około 10 minut). Przerwa 10 minut.
12.50-13.35 III Jak czytać gospodarkę? Czym są wskaźniki gospodarcze i do czego służą?

Zapoznanie uczestników szkolenia z narzędziami służącymi do pomiary gospodarki

Przedstawienie źródeł inflacji oraz jej wpływu na gospodarkę

13.35-14.10 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 3 (około 10 minut). Przerwa obiadowa 25 minut.
14.10-15.20 IV Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii.

Poznanie procesów kształtujących rynek pracy w Polsce i na świecie

Uporządkowanie terminologii związanej ze wskaźnikami rynku pracy

Poznanie mechanizmów niedoskonałości rynku pracy

15.20-15.40 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 4 (około 10 minut). Przerwa 10 minut.
15.40- 17.00 V Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Wycena finansowa elektrowni C- studium przypadku.

Przedstawienie założeń finansów przedsiębiorstw

Poznanie narzędzi do wyceny przepływów pieniężnych

Wycena finansowa elektrowni C w Ostrołęce- studium przypadku

17.00-17.10 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 5 (około 10 minut).

 

Technikalia:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny lub laptop, możliwy jest również smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.

Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.