Aktualności

Wrzesień w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa

Wrzesień w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa!

WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają na Bezpłatne Szkolenia Online

Szkolenia są skierowane do wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy o zagadnienia prawnicze, ekonomiczne oraz dowiedzieć się o najważniejszych, współczesnych trendach społecznych na świecie.

Co ważne, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Najbliższe terminy:

19.09. 2020 – Ekonomiczne aspekty prawa

25.09.2020- Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiostw

26.09. 2020 – Polityka gospodarcza i społeczna

Nowe kompetencje:

• podniesienie umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów;
• zdobycie umiejętności stosowania wskaźników ekonomicznych pozwalających na krytyczną analizę rzeczywistości gospodarczej;
• zdobycie wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstwa
• zdobycie wiedzy w zakresie najnowszych trendów

Zapisy odbywają się przez stronę www: https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Ważne: zapisując się podaj wybrany termin szkolenia

 

Technikalia:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny lub laptop, możliwy jest również smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą przesłane drogą e-mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.